?>

Inwestycje | Nieruchomości

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową procesu inwestycyjno-budowalnego realizowanego na terenie Polski (w tym na terenie stref ekonomicznych) przez polskich i zagranicznych inwestorów oraz doradzamy w zakresie obrotu nieruchomościami.

Jakie usługi oferujemy?

 • obsługujemy proces inwestycyjny w zakresie:
  • analiz prawno-podatkowych (due diligence) nieruchomości i podmiotów uczestniczących w procesie,
  • oceny możliwości realizacji inwestycji zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • uzyskiwania decyzji administracyjnych, środowiskowych uwarunkowań inwestycyjnych,
  • zgłoszenia robót budowlanych oraz pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • opracowywania i negocjacji treści umów niezbędnych w procesie inwestycyjnym dotyczących, m.in.: wykonania prac projektowych i sprawowania nadzoru autorskiego, realizacji robót budowlanych, umowy o współpracy z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami, umowy o zastępstwo inwestycyjne, itd.;
  • prawnej i podatkowej analizy wybranych modeli finansowania inwestycji i wskazania optymalnego rozwiązania;
  • pomocy prawnej przy pozyskaniu kredytu bankowego bądź innej formy finansowania procesu inwestycyjno-budowlanego;
  • ustanawiania i znoszenia rzeczowych zabezpieczeń kredytów.
 • przygotowujemy oraz negocjujemy treści umów zakupu, sprzedaży bądź użyczenia nieruchomości;
 • przeprowadzamy transakcje bezpośrednie bądź pośredniczymy przy kupnie, sprzedaży, najmie bądź dzierżawie obiektów i budynków komercyjnych;
 • dokonujemy oceny stanu prawnego nieruchomości;
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną, podatkową i księgową przedsiębiorców działających na rynku budowlanym i nieruchomości oraz przeprowadzamy procesy restrukturyzacji finansowej i przekształceń strukturalnych;
 • reprezentujemy przedsiębiorców branży budowlanej w procesie zamówień publicznych;
 • prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne dotyczące zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.

TEMATY POWIĄZANE

 • szkolenie: proces inwestycyjny od strony prawnej
 • finansowanie projektów | zabezpieczenie kredytów
 • doradztwo podatkowe
 • prawo handlowe | prawo spółek