?>

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Pomagamy dokonać wyboru właściwej formy prawnej dla planowanej działalności społecznej oraz obsługujemy bieżącą działalność organizacji pozarządowych. Od 2010 roku współpracujemy z Centrum Pro Bono aktywnie wspierając Non-Government Organizations.

Jakie usługi oferujemy?

  • sporządzamy treści statutów, regulaminów fundacji i stowarzyszeń dla realizacji celów organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • przygotowujemy i opracowujemy dokumentacje do przeprowadzenia zebrania założycielskiego, walnego zgromadzenia członków, rejestracji w KRS-ie;
  • prowadzimy kompleksową, bieżącą obsługę prawno-podatkową organizacji pozarządowych, w tym organizacji o statusie OPP (organizacja pożytku publicznego) wraz z outsourcingiem usług księgowych (księgowość finansowa i płacowa NGO);
  • oferujemy wsparcie prawne i organizacyjne w procedurze ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego (OPP);
  • opiniujemy pod kątem prawnym i podatkowym bieżące działania podejmowane przez organizację pozarządową;
  • optymalizujemy podatkowe aspekty działalności organizacji poprzez bieżące dopasowywanie sposobu prowadzenia działalności do obowiązujących norm prawnych i zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego;
  • reprezentujemy fundacje i stowarzyszenia przed sądami, instytucjami kontrolującymi, itd.

Pewność świadczonych przez nas usług poparta jest doświadczeniem w doradztwie prawnym na rzecz organizacji „Trzeciego Sektora” zrzeszonych m.in. w Centrum Pro Bono.

Tematy powiązane

  • prawo spółek
  • Centrum Pro Bono