?>

GERMAN DESK

prawna i podatkowa obsługa niemieckojęzycznych przedsiębiorców w Polsce

German Desk to multidyscyplinarny zespół ekspertów z obszaru prawa i podatków. Specjaliści, mówiący płynnie po niemiecku, doradzają zagranicznym inwestorom w realizacji projektów inwestycyjnych – od momentu opracowania koncepcji wejścia na rynek polski, poprzez obsługę bieżącej działalności spółki zależnej, filii, przedstawicielstwa czy oddziału, po optymalizacje prawne i podatkowe, fuzje czy przekształcenia służące dalszemu rozwojowi firmy. Pełna dokumentacja procesu (prawna, podatkowa i księgowa) prowadzona jest w języku niemieckim i polskim.

Nasi doradcy prawni i podatkowi wprowadzili na polski rynek ponad 100 niemieckojęzycznych firm!

Pracujemy bezpośrednio z przedsiębiorcami z krajów niemieckojęzycznych, przede wszystkim Niemiec, Austrii i Szwajcarii, a także Luksemburga, jak również z ich spółkami-córkami w Polsce. Od wielu lat nasi doradcy znajdują się na liście zaufanych Kancelarii Prawnych Austriackiej Izby Handlowej w Polsce. BSO Prawo & Podatki jest członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Nasi prawnicy należą do grona ekspertów Pool of Experts OSEC (Business Network Switzerland).

Jakie usługi oferujemy?

 • przygotowujemy analizy prawne i podatkowe planowanej działalności na terenie Polski (także z uwzględnieniem regulacji szczególnych, np. strefy ekonomiczne, parki technologiczne);
 • doradzamy w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności w danym kraju (spółka zależna, oddział, filia, przejęcie polskiej lub niemieckiej firmy itp.);
 • wspieramy bieżącą działalność we wszystkich obszarach prawa, w tym reprezentujemy inwestora uzyskiwaniu decyzji, koncesji, zezwoleń niezbędnych do funkcjonowania firmy;
 • wskazujemy optymalne formy zatrudnienia cudzoziemców, w tym także kadry zarządzającej wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz wsparciem w procesie pozyskania zezwolenia na pracę;
 • prowadzimy negocjacje z partnerami zagranicznymi w zakresie podpisywanych umów oraz opracowujemy kontrakty międzynarodowe.

Działalność na terenie krajów niemieckojęzycznych

German Desk oferuje również polskim przedsiębiorcom pomoc przy realizacji projektów inwestycyjnych na Niemiec, Austrii i Szwajcarii. We współpracy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami prawnymi, bankami, oraz instytucjami otoczenia biznesu opracowujemy prawne i podatkowe strategie działalności polskich przedsiębiorców oraz oferujemy pełną obsługę prawną polskich inwestorów na rynkach zagranicznych.

Nasze usługi kierujemy do przedsiębiorców, którzy oczekują:

 • bezpieczeństwa realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym w danym kraju system prawnym;
 • zmniejszenia ryzyka nieporozumień pomiędzy partnerem polskim i niemieckojęzycznym,
 • komfortu bieżącej komunikacji z niemieckojęzycznym prawnikiem, doradcą podatkowym i księgowym;
 • dostarczania dwujęzycznej dokumentacji prawnej, podatkowej i księgowej (raportów, sprawozdań, umów) oraz raportowania w języku niemieckim.

TEMATY POWIĄZANE

 • doradztwo prawne w Polsce
 • usługi prawne w Polsce
 • szkolenia dla niemieckojęzycznych inwestorów z zakresu prawa i podatków w Polsce