?>

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Oferujemy ochronę prawną dóbr niematerialnych będących w posiadaniu firm technologicznych, sektora IT, TMT (Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie), jak również producentów przemysłowych m.in. w koncepcji 4.0. (przemysł 4.0). Podmiotom z branży e-commerce (sklepy internetowe) proponujemy wsparcie w zakresie prawa konkurencji, prawa ochrony konsumenta, prawa ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Jakie usługi oferujemy?

 • przy komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R):
  • podejmujemy się ochrony prawnej wyników prac badawczo-rozwojowych: wynalazków, utworów, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz patentów,
  • prowadzimy doradztwo prawne przy zakupie bądź przeniesieniu praw do wyników prac B+R, także w ramach grupy kapitałowej;
  • doradzamy w zakresie tworzenia spółek typu spin-off i start-up, zakładanie spółek kapitałowych
 • w ramach ochrony dóbr niematerialnych przedsiębiorstwa:
  • przeprowadzamy okresowe bądź jednorazowe audyty posiadanych dóbr niematerialnych wraz z rekomendacjami rozwiązań ochronnych,
  • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach o ochronę praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych w Polsce i za granicą,
  • dochodzimy ochrony praw z zarejestrowanych wzorów, marek i znaków towarowych oraz roszczeń w wypadku niedozwolonego kopiowania utworów lub towarów w postępowaniach cywilnych i karnych,
  • opracowujemy treści umów przeniesienia praw ochronnych na znak towarowy bądź umów licencyjnych na używanie znaków towarowych;
 • tworząc ramy prawne dla ochrony własności intelektualnej i przemysłowej:
  • sporządzamy treści umów licencyjnych, dystrybucyjnych, sponsorskich, a także umów dotyczących tworzenia, wdrażania, testowania i eksploatacji programów komputerowych, projektowania i obsługi stron internetowych, świadczenia usług reklamowych, wykorzystanie wizerunku itp., m.in. z wykonawcami stron internetowych, zarządcami systemów informatycznych, agencjami reklamowymi, sklepami internetowymi, producentami oprogramowania,
  • doradzając, negocjując warunki bądź reprezentując przedsiębiorców przy zakupie, sprzedaży czy użyczeniu praw do serwisów internetowych;
 • w ramach ochrony danych osobowych:
  • kompleksowo doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych wraz z przygotowaniem wewnętrznej dokumentacji, m.in. polityki bezpieczeństwa danych osobowych czy rejestru czynności przetwarzania,
  • oferujemy usługę outsourcingu Inspektora Ochrony Danych,
  • reprezentujemy firmy podczas postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Firmom branży e-commerce

 • doradzamy przy rejestracji domen internetowych i reprezentujemy przedsiębiorców w procesach o ochronę prawa do domen;
 • sporządzamy regulaminy serwisów internetowych i polityk prywatności;
 • dokonujemy oceny zgodności kampanii mailingowych z prawem;
 • chronimy dobre imię przedsiębiorcy w Internecie (zniesławienie, pomówienie itd).

Tematy powiązane

 • prawo pracy
 • zamówienia publiczne
 • reprezentacja procesowa