?>

KONSUL HONOROWY WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA WE WROCŁAWIU

Krzysztof Bramorski

Radca prawny, założyciel i partner zarządzający Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki. Specjalista i wykładowca w zakresie prawa gospodarczego, prawa podatkowego i prawa pracy. Włada językiem niemieckim, włoskim i angielskim.

Pan Krzysztof Bramorski objął urząd Konsula Honorowego Luksemburga we Wrocławiu z jurysdykcją na obszar Dolnego Śląska z dniem 21 lutego 2013 r.  W lipcu 2016 r. mandat Konsula Honorowego pana Krzysztofa Bramorskiego został przedłużony o kolejne pięć lat. Jednocześnie rozszerzona została jurysdykcja Konsulatu i odtąd, obok Dolnego Śląska, obejmuje także województwo opolskie. 

Konsulat Honorowy Luksemburga we Wrocławiu
z jurysdykcją na województwo dolnośląskie i opolskie

Dane teleadresowe
Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg we Wrocławiu
ul. Rzeźnicza 32-33, II p. | 50-130 Wrocław
tel. +48 71 346 70 87 | e-mail: wroclaw@consul-hon.lu

godziny urzędowania
poniedziałek – piątek: 12.30 – 16.00

Ambasada Luksemburga w Warszawie
Słoneczna 15 | 00-789 Warszawa
tel. +48 22 507 86 50 | faks: +48 22 507 86 61 | e-mail: varsovie.amb@mae.etat.lu
www: https://varsovie.mae.lu/en

godziny urzędowania
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00

wydział konsularny
poniedziałek, środa, czwartek: 10.00 – 12.00