?>

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Inwestorom polskim i zagranicznym oferujemy pomoc przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności na terenie polskich specjalnych stref ekonomicznych. Wspieramy Państwa na etapie planowania inwestycji, analizując prawne i podatkowe możliwości rozpoczęcia inwestycji na terenie SSE. Doradzamy w procesie pozyskiwania zezwolenia a także w trakcie bieżącej działalności. Zabezpieczamy prawidłowość prowadzenia inwestycji pod kątem prawnym i podatkowym.

Jakie usługi oferujemy?

doradztwo prawne

 • dokonujemy analizy prawnej możliwości podjęcia przez inwestora działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • reprezentujemy przedsiębiorców przy ubieganiu się o zezwolenie na działalność w SSE, w szczególności w zakresie:
  • przygotowania listu intencyjnego,
  • przygotowania i złożenia oferty oraz innych dokumentów wymaganych procedurą aplikacyjną,
  • prowadzenia negocjacji ze SSE;
 • doradzamy w trakcie prowadzonej działalności, m.in. w obszarze prawa pracy, prawa spółek, prawa podatkowego, realizacji inwestycji, itd.;
 • występujemy w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, sądami i organami administracyjnymi, Sądem Najwyższym;

doradztwo podatkowe

 • rozliczamy podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE;
 • prowadzimy bieżące doradztwo podatkowe celem optymalizacji rozliczeń prowadzonych działań dla pełnego wykorzystania zwolnienia podatkowego;
 • wykonujemy analizy podatkowe,  przeglądy rozliczeń podatku dochodowego oraz wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną;
 • opracowujemy dokumentację cen transferowych bądź weryfikujemy posiadane dokumenty: polityki cen transferowych, dokumentację cen transferowych;
 • reprezentujemy przedsiębiorców strefowych przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi w ramach postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych i skarbowych.

szkolenia

 • szkolimy kadrę zarządzającą orz pracowników strategicznych działów firm z zakresu prawa, podatków i księgowości finansowej i płacowej;
 • tworzymy indywidualne programy szkoleniowe, m.in. z tematów przekształceń przedsiębiorstw i ich podatkowych aspektów, odpowiedzialności członków zarządu,  tworzenia umów gospodarczych, umów pracowniczych, mobbingu w miejscu pracy, procesów rekrutacji.

zaufali nam

 • Hirsch Porozell sp. z o.o.
 • Borgers Polska sp. z o.o.

tematy powiązane