SZKOLENIA

?>

LISTA SZKOLEŃ

BSO Szkolenia organizuje wydarzenia edukacyjne dla kadry zarządzającej oraz menadżerskiej, które pomogą poszerzyć wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Szkolenia, warsztaty, prelekcje o tematyce prawnej, podatkowej czy księgowej są dostępne w formie otwartej i zamkniętej.

Prosimy zapoznać się z listą szkoleń, by odnaleźć odpowiadający zakres tematyczny oraz termin szkolenia. W przypadku chęci skorzystania ze szkolenia dedykowanego (in company), opartego o indywidualny program prosimy o kontakt z nami.

Nazwa szkoleniaRozpoczęcieZakończenieLokalizacjaCenaZapisz się
AML/CFT w przedsiębiorstwach : Instytucje obowiązane w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu2021-02-182021-02-18onlinebezpłatneZamów
Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług2020-04-282020-04-28onlinezgodnie z cennikiem AHK PolskaZamów
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. AML/CFTWrocław, ul. Rzeźnicza 32-33do uzgodnieniaZamów
Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowych2020-05-122020-05-12onlinezgodnie z cennikiem AHK PolskaZamów
Odpowiedzialność prawna za wyrób niebezpiecznydo ustaleniado ustaleniaZamów
Pozapłacowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracownikówdo ustalenia350,00 PLN nettoZamów
Oddelegowanie pracowników do pracy w NiemczechWrocław, ul. Rzeźnicza 32-33850,00 nettoZamów
RODO. Ochrona danych osobowychWrocław, ul. Rzeźnicza 32-33470,00 PLN nettoZamów
Proces rekrutacji i selekcji zgodny z prawemWrocław, ul. Rzeźnicza 32-33450,00 PLN nettoZamów
Rodzaje umów w procesie zatrudnieniaWrocław, ul. Rzeźnicza 32-33450,00 PLN nettoZamów
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.2019-11-192019-11-19Wrocław, ul. Rzeźnicza 32-33450,00 PLN nettoZamów
Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowaWrocław, ul. Rzeźnicza 32-33350,00 nettoZamów
Dozwolone i niedozwolone klauzule umowneWrocław, ul. Rzeźnicza 32-33350,00 PLN nettoZamów