SZKOLENIA

?>

LISTA SZKOLEŃ

BSO Szkolenia organizuje wydarzenia edukacyjne dla kadry zarządzającej oraz menadżerskiej, które pomogą poszerzyć wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Szkolenia, warsztaty, prelekcje o tematyce prawnej, podatkowej czy księgowej są dostępne w formie otwartej i zamkniętej.

Prosimy zapoznać się z listą szkoleń, by odnaleźć odpowiadający zakres tematyczny oraz termin szkolenia. W przypadku chęci skorzystania ze szkolenia dedykowanego (in company), opartego o indywidualny program prosimy o kontakt z nami.

Nazwa szkoleniaRozpoczęcieZakończenieLokalizacjaCenaZapisz się
Fundacja Rodzinnado ustaleniado ustaleniaZamów
Prawo Pracy 2023. Przygotowanie do wprowadzenia najnowszych zmian.2023-02-232023-02-23BSO Prawo & Podatki450,00 zł nettoZamów
AML/CFT w przedsiębiorstwach : Instytucje obowiązane w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmudo ustaleniado ustaleniaZamów
Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usługdo ustaleniado ustaleniaZamów
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. AML/CFTdo ustaleniado ustaleniaZamów
Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowychdo ustaleniado ustaleniaZamów
Odpowiedzialność prawna za wyrób niebezpiecznydo ustaleniado ustaleniaZamów
Pozapłacowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracownikówdo ustaleniado ustaleniaZamów
Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczechdo ustaleniado ustaleniaZamów
RODO. Ochrona danych osobowychdo ustaleniado ustaleniaZamów
Proces rekrutacji i selekcji zgodny z prawemdo ustaleniado ustaleniaZamów
Rodzaje umów w procesie zatrudnieniado ustaleniado ustaleniaZamów
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.do ustaleniado ustaleniaZamów
Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowado ustaleniado ustaleniaZamów
Dozwolone i niedozwolone klauzule umownedo ustaleniado ustaleniaZamów