SZKOLENIA

?>

LISTA SZKOLEŃ

BSO Szkolenia organizuje wydarzenia edukacyjne dla kadry zarządzającej oraz menadżerskiej, które pomogą poszerzyć wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Szkolenia, warsztaty, prelekcje o tematyce prawnej i podatkowej są dostępne w formie otwartej i zamkniętej.

Prosimy zapoznać się z listą szkoleń, by odnaleźć odpowiadający zakres tematyczny oraz termin szkolenia. W przypadku chęci skorzystania ze szkolenia dedykowanego (in company), opartego o indywidualny program prosimy o kontakt z nami.

Nazwa szkoleniaRozpoczęcieZakończenieLokalizacjaCenaZapisz się
Fundacja Rodzinna – szkoleniedo ustaleniado ustaleniaZamów
Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usługdo ustaleniado ustaleniaZamów
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. AML/CFTdo ustaleniado ustaleniaZamów
Zawieranie umów i kontraktów międzynarodowychdo ustaleniado ustaleniaZamów
Odpowiedzialność prawna za wyrób niebezpiecznydo ustaleniado ustaleniaZamów
Pozapłacowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracownikówdo ustaleniado ustaleniaZamów
Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczechdo ustaleniado ustaleniaZamów
RODO. Ochrona danych osobowychdo ustaleniado ustaleniaZamów
Proces rekrutacji i selekcji zgodny z prawemdo ustaleniado ustaleniaZamów
Rodzaje umów w procesie zatrudnieniado ustaleniado ustaleniaZamów
Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowado ustaleniado ustaleniaZamów
Dozwolone i niedozwolone klauzule umownedo ustaleniado ustaleniaZamów