?>

RESTRUKTURYZACJA | UPADŁOŚĆ

W sytuacjach przejściowych trudności bądź poważnego zagrożenia bytu ekonomicznego przedsiębiorcy zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych pomaga uniknąć najpoważniejszych ryzyk i powrócić do stabilizacji. Pomagamy zarówno w trudnościach związanych z odzyskiwaniem należności, jak i w zakresie restrukturyzacji bądź przeprowadzenia postępowania upadłościowego w przypadku wystąpienia stanu niewypłacalności.

Jakie usługi oferujemy?

 • przeprowadzamy analizy prawne, podatkowe i finansowe (due diligence) celem określenia obszarów działalności wymagających naprawy;
 • prowadzimy bieżącą ocenę prawną ryzyk grożących członkom organów spółek z tytułu ich odpowiedzialności za sytuację majątkową i finansową prowadzonych spółek;
 • prowadzimy bieżące doradztwo prawne i podatkowe przy tworzeniu programów restrukturyzacyjnych i naprawczych na wszystkich polach działalności;
 • wskazujemy prawne i podatkowe możliwości reorganizacji przedsiębiorstwa celem zmniejszenia obciążeń finansowych;
 • prowadzimy negocjacje z wierzycielami dla określenia optymalnych warunków spłaty zadłużenia bądź zmiany systemu spłat;
 • składamy wnioski restrukturyzacyjne i reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • doradzamy w zakresie wyboru i prowadzimy postępowania restrukturyzacyjne:
  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne;
 • przygotowujemy i składamy wnioski o ogłoszenie upadłości, jak również pisma, wnioski i skargi w toku całego postępowania;
 • reprezentujemy wierzycieli i dłużników na etapie zgłaszania listy wierzytelności do masy upadłościowej, zarządzania masą upadłościową oraz jej likwidacji;
 • reprezentujemy wierzycieli i dłużników w kontaktach z syndykiem masy upadłościowej, nadzorcą sądowym bądź zarządcą.

TEMATY POWIĄZANE

 • analiza i budżetowanie księgowe
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania finansowe spółki
 • fuzje i przejęcia