Szkolenia branżowe

?>

Szkolenia branżowe i tematyczne

Specyfiką trenerów BSO Szkolenia jest długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej polskich oraz zagranicznych firm z różnych sektorów gospodarki. Pozyskana wiedza daje silne podstawy do prowadzenia szkoleń uwzględniających uwarunkowania prawne i podatkowe danego sektora gospodarki bądź omawiających wybraną tematykę. BSO Szkolenia oferuje szkolenia m.in. dla firm branży:

budowlanej i rzemieślniczej
  • Prawne aspekty zawierania i zabezpieczania umów
  • Przebieg procesu inwestycyjnego do strony prawnej
nieruchomości
  • Prawne aspekty obsługi reklamacji
innowacji technologicznych, także start-upów
  • Zmiana formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej a finanse firmy
  • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej: możliwości, procedury, konsekwencje
motoryzacyjnej
szkolenia tematyczne

Specyfika każdej z branż wymaga, by programy szkolenia i sposób ich przeprowadzenia odpowiadały potrzebom firm w nich działających. Realizując szkolenia branżowe stawiamy na indywidualne formy szkoleniowe: warsztaty, prelekcje tematyczne, konsultacje, spotkania studyjne czy Coaching. Wówczas możemy dokładnie omówić normy prawne, regulacje podatkowe, realizując tym samym potrzeby firm.

Szkolenia branżowe i tematyczne proponujemy w formule szkoleń otwartych, jak zamkniętych.

pracujemy dla
E-COMMERCE BSO SZ
TELEKOMUNIKACJA BSO SZ
B&R BSO SZ
ENERGETYKA BSO SZ
BUDOWNICTWO BSO SZ