Członkostwo

?>

Chcąc kompetentnie doradzać w przedsięwzięciach naszych Mandatów musimy być blisko ich praktycznych działań i problemów – służy temu aktywny udział w życiu izb i stowarzyszeń przedsiębiorców działających na terenie całej Polski oraz za granicą.

Kancelaria BSO Prawo & Podatki jest członkiem:

Dolnośląska Izba Gospodarcza jest aktualnie najstarszą i największą organizacją samorządu gospodarczego na Dolnym Śląsku. BSO Prawo & Podatki systematycznie wspiera merytorycznie działania Izby poprzez organizację licznych szkoleń oraz seminariów, a także poprzez współpracę przy realizacji projektów mających na celu rozwój i promocje regionu.

Zachodnia Izba Gospodarcza to organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalność gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami. Obecnie Izba zrzesza ponad 200 członków – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu.

AHK Polska

PNIPH jest największą bilateralną Izbą w Polsce, ale również jedną z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych na świecie. Wraz z PNIPH organizujemy seminaria dla przedsiębiorców, jak również aktywnie uczestniczymy w życiu Izby.