?>

Doradztwo podatkowe Wrocław

Oferujemy bieżące i kompleksowe doradztwo podatkowe w pełnym zakresie związanym z prowadzeniem firmy (PIT, CIT, VAT, PCC, akcyza, podatki lokalne, rozliczenia transgraniczne). Zespół doradztwa podatkowego złożony z wrocławskich prawników, doradców podatkowych oraz księgowych wspiera bieżącą działalność przedsiębiorców oraz służy pomocą przy tworzeniu, realizacji i modyfikacji strategii podatkowych.

Jakie usługi doradztwa podatkowego oferujemy?

 • kompleksowo i na bieżąco doradzamy w zakresie podatków bezpośrednich (m.in. PIT, CIT) i pośrednich (VAT, podatek akcyzowy) ze szczególnym uwzględnieniem:
  • doradztwa w zakresie klasyfikacji podatkowej ponoszonych wydatków i uzyskiwanych przychodów,
  • przeprowadzania okresowych analiz struktury podatków i zobowiązań wraz z rekomendacjami zmian do wprowadzenia (due diligence podatkowe),
  • przygotowywania opinii prawno-podatkowych w zakresie działań podejmowanych w toku funkcjonowania firmy,
  • interpretacji bieżących wątpliwości podatkowych,
  • informowania o najważniejszych aktualnych zmianach w prawie oraz w orzecznictwie sądów i organów podatkowych;
 • opracowujemy struktury i koncepcje podatkowe dla inwestycji krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • analizujemy podatkowe skutki stosowanych form zatrudnienia i wskazujemy możliwości obniżenia kosztów pracy;
 • doradzamy w zakresie opodatkowania różnych form zatrudnienia oraz dochodów uzyskiwanych przez kadrę zarządzającą;
 • przygotowujemy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz reprezentujemy przedsiębiorców w ramach sądowej kontroli wydawanych interpretacji;
 • reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi w ramach postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych i skarbowych.

Tematy powiązane z doradztwem podatkowym

 • optymalizacja podatkowa
 • doradztwo prawne
 • obsługa prawna