Społeczeństwo & CSR

?>

SPOŁECZEŃSTWO & CSR

Prawdziwą wartością Kancelarii są jej pracownicy, kultura organizacji oraz zrozumienie dla odpowiedzialności, jaką niesie za sobą sprawowanie zawodu zaufania publicznego. Na tych podstawach opieramy idee CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) nieustannie inicjując i rozwijając działania zmierzające do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznego.

W 2013 roku Kancelaria BSO Prawo & Podatki otrzymała Certyfikat potwierdzający wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego Arinova CSR Leader Thinking oraz poświadczający efektywne wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

csr certyfikat

Mandanci


Zadowolenie naszych Mandantów z podejmowanych przez nas działań stanowi dla nas najwyższą wartość. Dlatego współpracę z Mandantami opieramy o:

 • jasne i przejrzyste zasady zgodne z zasadami etyki radcy prawnego i budujące bezpieczeństwo działalności Mandanta,
 • indywidualne i kompleksowe podejście do powierzonych nam spraw,
 • zapewnienie rozwiązań z uwzględnieniem szerokiego spectrum sprawy i satysfakcjonujących w dłuższym okresie,
 • wysoką jakość oferowanych usług opartą o międzynarodowe standardy,
 • komunikację w języku niemieckim, angielskim, włoskim,
 • dostępność naszych prawników w miejscu i czasie wymaganym przez Mandanta.

Pracownicy


Stanowią szczególną grupę interesariuszy, bowiem ich wiedza, doświadczenie i identyfikacja z celami firmy pozwala na efektywną realizację misji firmy:

 • rozwijamy wiedzę merytoryczną zespołu poprzez systematyczne szkolenia i udział w konferencjach,
 • wspieramy w rozwoju kompetencji językowych,
 • dbamy o dobre warunki pracy i dostępność do najnowszych technologii wspierających wykonywanie zadań,
 • prowadzimy praktyki pozwalające zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym,
 • organizujemy przedsięwzięcia integrujące zespół i zwiększające wewnętrzne kompetencje komunikacyjne.

Społeczność lokalna


Budując prawidłowe relacje z otoczeniem uczestniczymy w projektach wspierających i aktywizujących lokalną społeczność. Od momentu powstania aktywnie:

 • uczestniczymy w programie Centrum Pro Bono docierając z pomocą prawną do organizacji pozarządowych,
 • prowadzimy szkolenia, inicjujemy i bierzemy udział w wydarzeniach zwiększających wiedzę i świadomość obywateli na temat prawnych aspektów funkcjonowania na rynku,
 • współpracujemy z organizacjami gospodarczymi dla promocji i rozwoju aktywności gospodarczej w regionie,
 • podejmujemy działania charytatywne, w szczególności na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi pod opieką Fundacji ?Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową? (Aukcje Charytatywne BSO Prawo & Podatki)

Środowisko naturalne


Mając świadomość wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko naturalne podejmujemy działania ograniczające jej negatywne skutki:

 • staramy się efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby rzeczowe oraz stosować rozwiązania technologiczne zapewniające minimalizację ich zużycia,
 • ograniczamy ilość wytwarzanych odpadów i prowadzimy selekcję odpadów komunalnych,
 • odpowiednio zabezpieczamy i utylizujemy odpady niebezpieczne, baterie, tonery, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • prowadzimy racjonalną politykę wykorzystania energii elektrycznej, ciepła i wody.