?>

CENY TRANSFEROWE (Transfer Princing)

Korzystając z krajowych i międzynarodowych doświadczeń prawnicy i doradcy z zespołu prawa podatkowego służą pomocą w procesie tworzenia i bieżącego prowadzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Jakie usługi oferujemy?

  • dokonujemy oceny stopnia powiązań pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami celem identyfikacji podmiotów powiązanych;
  • identyfikujemy transakcje kwalifikujące się do objęcia dokumentacją podatkową;
  • przygotowujemy, wprowadzamy i aktualizujemy politykę cen transferowych i dokumentację transakcji;
  • analizujemy przepływ towarów, usług i kapitału między podmiotami powiązanymi wraz z wytycznymi zmian w dokumentacji cen transferowych i prowadzonej polityce cen transferowych;
  • przeprowadzamy analizy rynkowości – wyceniamy zawarte kontrakty w oparciu o dane rynkowe i porównujemy z szacunkami przedsiębiorcy celem określenia rynkowości prowadzonych transakcji;
  • realizujemy przeglądy rozliczeń między powiązanymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi pod kątem obowiązujących przepisów w zakresie Transfer Princing;
  • opracowujemy niezbędną w zakresie cen transferowych dokumentację bądź weryfikujemy posiadane dokumenty: polityki cen transferowych, dokumentację cen transferowych;
  • w przypadku kontroli skarbowej czy podatkowej prawidłowości sporządzonej dokumentacji reprezentujemy przedsiębiorców przed organami i sądami administracyjnymi.

Tematy powiązane