SZKOLENIA

?>

SZKOLENIA DLA BIZNESU (szkolenia zamknięte)

Szkolenia zamknięte (in company) to idealne rozwiązanie dla firm i instytucji, które:

  • pragną wnikliwie zapoznać się z prawnymi i podatkowymi aspektami swojego funkcjonowania,
  • potrzebują indywidualnego wsparcia merytorycznego ściśle powiązanego z zakresem działalności firmy,
  • chcą mieć bezpośredni wpływ na jakość i program kształcenia pracowników,
  • dbają o bezpieczeństwo firmy poprzez podnoszenie świadomości prawnej kadry zarządzającej oraz pracowników niższych szczebli.
Korzyści

Wykwalifikowana kadra pracowników stanowi klucz do sukcesu firmy. Odpowiednio przygotowany zestaw tematów szkoleniowych pozwala na systematyczny rozwój pracowników zgodny z planami strategicznymi przedsiębiorstwa. BSO Szkolenia oferuje Państwu realizację wewnętrznych planów szkoleniowych poprzez:

  • szkolenia łączące wiedzę teoretyczną i praktyczne rozwiązania wynikające z doświadczenia prelegentów BSO Szkolenia,
  • bezpośredni dostęp do praktyków prawa i podatków,
  • tematykę dostosowaną do potrzeb i korzyści jakie mają zostać osiągnięte na poszczególnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa,
  • dostosowanie tematyki i sposób realizacji szkoleń zamkniętych do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez firmy i instytucje.

Szkolimy przedstawicieli zarządów firm, kadrę dyrektorską oraz pracowników przedsiębiorstw sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Jak pracujemy

Celem szkolenia in company jest zaprezentowanie wyczerpujących informacji na wybrany przez firmę temat wraz z rozwiązaniami zaistniałych problemów. Szczególnie ważne staje się zatem określenie zakresu szkolenia, w tym wyznaczenie korzyści, jakie ma ono przynieść Państwa firmie.

Analiza potrzeb i oczekiwań

To podstawowy etap przygotowań, którego prawidłowe poprowadzenie pozwoli zachować indywidualny charakter szkolenia. Poznajemy zakres działalności firmy, jej misję oraz założone cele. Określamy bariery rozwoju i związane z tym potrzeby zmian. Ściśle współpracujemy z kadrą zarządzającą, by dogłębnie poznać jej oczekiwania związane z efektem końcowym szkolenia.

Plan szkolenia

Opierając się o zdobyte w poprzednim etapie informacje dokonujemy wyboru najodpowiedniejszych metod i materiałów szkoleniowych oraz konstruujemy program szkolenia. Na tym etapie określana jest także ilości czasu niezbędnego do realizacji szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz miejsca i koszty im towarzyszące.

Realizacja szkolenia i jego ocena

Doświadczenie zdobyte w trakcie kilkuletniej pracy szkoleniowej pozwala poszczególnym ekspertom prowadzić samodzielne szkolenia z zachowaniem warsztatowego charakteru spotkań. Wykorzystanie interaktywnych form zajęć, przy zastosowaniu nowoczesnych technik prezentacji ułatwia zapoznanie uczestników z praktycznym i skutecznym stosowaniem poznanych narzędzi. Wcześniejsza analiza problemów oraz szczegółowo zaplanowany harmonogram prac dostosowują tempo szkolenia do potrzeb uczestników, tak by móc odpowiedzieć na nurtujące pytania. Każde szkolenie zakończone jest badaniem jego efektywności i sporządzeniem raportu ewaluacyjnego.