?>

PRAWO HANDLOWE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Wspieramy polskich i zagranicznych przedsiębiorców przy tworzeniu i prowadzeniu działalności na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie pozwala naszemu zespołowi świadczyć kompleksową obsługę prawną i podatkową spółek działających w różnych branżach.

Jakie usługi oferujemy?

 • doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy prawnej z uwzględnieniem aspektów podatkowych;
 • opracowujemy prawne i podatkowe koncepcje prowadzenia inwestycji w Polsce, w tym projekty transgraniczne i uwzględniające budowę grupy kapitałowej;
 • uczestniczymy w procesie zakładania spółki oraz oddziałów zagranicznych przedsiębiorców w Polsce, począwszy od przygotowania umowy spółki po dokonanie koniecznych rejestracji i zgłoszeń;
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną działalności spółki m.in.:
  • opracowujemy dokumentację spółki, np. statuty, umowy, regulaminy,
  • doradzamy przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek,
  • przygotowujemy i uczestniczymy w zgromadzeniach wspólników, walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, opracowujemy niezbędną dokumentację,
  • prowadzimy szkolenia dla członków organów spółek,
  • opracowujemy umowy gospodarcze potrzebne do realizacji bieżących działań,
 • doradzamy w zakresie rozliczeń podatkowych spółki;
 • doradzamy na etapie zmian strukturalnych spółki:
  • dokonujemy analiz prawnych i podatkowych spółek (due diligence),
  • reprezentujemy przedsiębiorców w procesach restrukturyzacyjnych, naprawczych i upadłościowych,
  • doradzamy w procesach łączenia, podziału, przejęcia części lub całości przedsiębiorstwa,
  • pomagamy w procesie likwidacji do chwili wykreślenia spółki z KRS;
 • prowadzimy rozmowy i negocjacje z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych w zakresie pozyskania optymalnych warunków inwestycyjnych;
 • reprezentujemy spółki w sporach sądowych;
 • Dwujęzyczna obsługa prawna spółek z kapitałem zagranicznym.

Tematy powiązane

 • umowy
 • przekształcenia, fuzje, przejęcia
 • ceny transferowe