?>

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Polskim i zagranicznym przedsiębiorcom inwestującym w sektorze energetyki odnawialnej, tj. geotermalnej, wiatrowej, słonecznej, wodnej oraz biomasy, proponujemy skorzystanie z pełnego bądź wybranego zakresu usług doradczych.

Jakie usługi oferujemy?

  • prowadzimy bieżącą obsługę prawną działalności wraz z doradztwem podatkowym;
  • doradzamy na etapie planowania i wdrażania inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii;
  • pomagamy w uzyskaniu decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zezwoleń i koncesji;
  • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy związane z realizacją inwestycji, m.in. umowy z operatorami sieci, dystrybutorami, dostawcami i odbiorcami energii, umowy dzierżawy terenu pod instalacje OZE;
  • wyjaśniamy stosunki własnościowe urządzeń i sieci;
  • analizujemy aktualnie obowiązujące przepisy prawa energetycznego, w tym dotyczące odnawialnych źródeł energii.

TEMATY POWIĄZANE

  • doradztwo podatkowe
  • finansowanie projektów
  • inwestycje | nieruchomości