Szkolenia

Pozapłacowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników

Pozapłacowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną obowiązkowe i nieobowiązkowe nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników. Poruszone zostaną kwestie opodatkowania i oskładkowania ZUS dodatkowych nieodpłatnych świadczeń. Całość szkolenia pozwoli zapoznać się z prawnymi i podatkowymi aspektami pozapłacowych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników. Tym samym po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą świadomie tworzyć systemy lub wykorzystywać poszczególne dodatkowe świadczenia dla pracowników w swojej pracy.

Grupa docelowa

Tematyka szkolenia skierowana jest do osób zarządzających przedsiębiorstwami, jak również pracowników działów kadr oraz dyrektorów i kierowników departamentów Human Resources (HR), którzy w ramach systemów motywacyjnych pracowników wykorzystują szeroką gamę możliwości pozapłacowych świadczeń.

PROGRAM SZKOLENIA

Motywowanie pracowników. Pozapłacowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników – obowiązek czy dobra wola pracodawcy? Aspekty prawne i podatkowe.

 1. Obligatoryjne oraz dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników – przedstawienie zakresu szkolenia
 2. Obowiązkowe nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników
 • badania lekarskie
 • posiłki i napoje
 • odzież robocza i środki ochrony indywidualnej
 • okulary korekcyjne i soczewki kontaktowe
 1. Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników
 • prywatna opieka medyczna i ubezpieczenia
 • dofinansowanie dojazdów do pracy (przekazywanie biletów, zwrot kosztów paliwa, dodatek relokacyjny)
 • narzędzia pracy do celów prywatnych (telefon komórkowy, laptop, samochód służbowy, itd.)
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych (studia, kursy i szkolenia, konferencje branżowe)
 • dofinansowanie wypoczynku (wyjazdy integracyjne, dodatki wakacyjne, dopłaty do obozów i kolonii dla dzieci pracowników)
 • zakładowe obiekty socjalne, pokoje relaksu na terenie przedsiębiorstwa,
 • bonusy rzeczowe (bony towarowe, karty Multisport, karnety do klubów fitness, bilety na imprezy kulturalne, itd.).
 1. Opodatkowanie i składki ZUS od nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników
 2. Panel dyskusyjny – pytania od uczestników szkolenia