Szkolenia

Rodzaje umów w procesie zatrudnienia

Rodzaje umów w procesie zatrudnienia

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zawieraniem umów z pracownikami i kontrahentami. Aspekt prawny zostanie uzupełniony o podatkowe i księgowe rozliczenia poszczególnych rodzajów umów. Uczestnik szkolenia otrzymuje pełny zestaw informacji pozwalających na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji o wyborze umowy łączącej go z partnerem bądź pracownikiem.

GRUPA ODBIORCÓW

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • kierowników oraz pracowników działów kadr,
 • HR Managerów,
 • specjalistów ds. rekrutacji,
 • przedsiębiorców prowadzących samodzielnie kadry i płace
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy na temat umów z pracownikami i współpracownikami.
PROGRAM SZKOLENIA

Formy zatrudnienia w oparciu o kodeks pracy

1. Umowa o pracę

 •     charakter prawny stosunku pracy
 •     rodzaje umów o pracę oraz sposoby ich nawiązywania
 •     treść umowy (przedmiot, obowiązki, strony umowy)
 •     odpowiedzialność materialna i dyscyplinarna pracownika
 •     tryby rozwiązywania stosunku pracy

2.     Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS przy zatrudnieniu na umowę o pracę

 • obowiązki ewidencyjne wobec urzędu skarbowego i ZUS
 • rodzaje należnego wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe
 • płatnik podatku i składek
 • obowiązek opodatkowania i oskładkowania w zależności od rodzaju wypłacanych świadczeń
 • trzydziestokrotność i progi podatkowe
 • rozliczenie roczne
 • obowiązki ewidencyjne i ujęcie księgowe

Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia

 1. Umowa zlecenia
 • charakter umowy zlecenia
 • zawarcie umowy i jej forma
 • treść umowy (przedmiot, obowiązki, strony umowy)
 • odpowiedzialność zleceniobiorcy i zleceniodawcy
 • rozwiązanie umowy zlecenia

2. Umowa o dzieło

 • charakter umowy o dzieło
 • zawarcie umowy i jej forma
 • treść umowy o dzieło (przedmiot, obowiązki, strony umowy)
 • odpowiedzialność wykonawcy i zamawiającego
 • rozwiązanie umowy o dzieło

3. Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło. Składki ZUS oraz ewidencja księgowa

 • wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe przy umowie o dzieło i umowie zlecenia
 • sposób opodatkowania
 • rozliczenie roczne
 • ewidencja księgowa
 • oskładkowanie umów w zależności od dochodów osiąganych z innych tytułów

4. Kontrakt menedżerski

 • charakter kontraktu menedżerskiego
 • zawarcie umowy i jej forma treść kontraktu (przedmiot, obowiązki, strony umowy)
 • odpowiedzialność menedżera
 • rozwiązanie kontraktu menedżerskiego

5. Samozatrudnienie

 • treść i forma umowy o współpracy z samozatrudnionym
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy

6. Kontrakt menedżerski i samozatrudnienie w ujęciu księgowym

 • specyfika opodatkowania i oskładkowania
 • ustalenie płatnika podatku i składek wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe