Referencje

Noelken sp. z o.o., Nölken Hygene Products GmbH

11 lutego 2010
Noelken-Hygiene-Products-GmbH, Referencje

Noelken sp. z o.o., Nölken Hygene Products GmbH

(…) Zarówno Noelken Sp. z o.o., jak również Nölken Hygiene Products GmbH od kilku lat korzystają z doskonałego doradztwa w zakresie podatków, prawa spółek handlowych, prawa karnego oraz prawa pracy, a w razie potrzeby również z reprezentacji przed sądem. (…)

Rudolf Marnet