Aktualności konsularne

Powstaje Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza

17 maja 2018
Aktualności konsularne

Powstaje Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza

Z inicjatywy Konsula Honorowego Luksemburga Krzysztofa Bramorskiego odbyło się zebranie założycielskie Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej. Ponad 20 firm z Polski i Luksemburga postanowiło zorganizować się w tej formie, by efektywniej działać na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej między obydwoma krajami. Zebranie wyłoniło Komitet Założycielski, który upoważnił Konsula Krzysztofa Bramorskiego do reprezentowania Izby w procedurze rejestracyjnej. 
Wszystkie informacje dotyczące Izby będą odtąd dostępne na stronie Poland-Luxembourg Chamber of Commerce/Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza.