Blog

Domena jako aport wnoszony do spółki

28 maja 2015
Maciej Szermach
Blog, Prawo w Internecie
Artykuł 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych odnosi się do zasad, związanych z negatywnymi kryteriami uznania danego wkładu za aport w spółkach kapitałowych. Zgodnie z jego brzmieniem, przedmiotem wkładu do spółki nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Na podstawie tego przepisu przez doktrynę i orzecznictwo określone zostały także pozytywne kryteria tzw. […] ...
Domena jako aport wnoszony do spółki

Forma wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej

28 kwietnia 2015
Maciej Szermach
Blog, Prawo w Internecie
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, skierowanej do odbiorcy, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się przy tym za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym […] ...
Forma wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej

Reklama czy SPAM? Czyli o tym, jak wysyłać materiały drogą elektroniczną zgodnie z prawem

13 kwietnia 2015
Maciej Szermach
Blog, Prawo w Internecie
Jedną z najbardziej skutecznych metod dotarcia do potencjalnego klienta jest dziś wciąż poczta elektroniczna. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje zatem tę formę komunikacji, licząc na atrakcyjny poziom konwersji. Nie każda jednak forma tak przedstawionej oferty handlowej jest prawnie dozwolona. To, co potocznie określane jest jako SPAM lub Junk e-mail, w polskim ustawodawstwie ma swój odpowiednik jako: niezamówiona […] ...
Reklama czy SPAM? Czyli o tym, jak wysyłać materiały drogą elektroniczną zgodnie z prawem