Blog

CRBR nie będzie dostępny dla wszystkich

30 listopada 2022
BSO Prawo & Podatki
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22.11.2022 r. podważa zasadność powszechnego dostępu do informacji zawartych w rejestrach beneficjentów. Co zatem z CRBR w Polsce? ...
CRBR nie będzie dostępny dla wszystkich

Beneficjent rzeczywisty według kryteriów kapitałowych

27 marca 2020
BSO Prawo & Podatki
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Blog
Określanie beneficjenta rzeczywistego na podstawie kryteriów kapitałowych zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu IV Dyrektywa AML, a w ślad za nią ustawodawstwo krajów członkowskich, w tym Polski, miało ostatecznie rozstrzygnąć wątpliwości co do sposobu określania beneficjenta rzeczywistego, określania rzeczywistego wpływu na klientów lub dalszych podmiotów w strukturze kapitałowej oraz kryteriów uznania […] ...
Beneficjent rzeczywisty według kryteriów kapitałowych

AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a ochrona danych osobowych

16 sierpnia 2018
Marzena Hełmecka
AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Ochrona danych osobowych
Najważniejszą kwestią ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest identyfikacja i weryfikacja klientów oraz tzw. beneficjentów rzeczywistych. Trzeba pamiętać, by dokonać jej zgodnie z ustawą o RODO. ...
AML/CFT: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a ochrona danych osobowych