Blog

ZMIANY W SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

22 stycznia 2021
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Podatki, Sprawozdanie finansowe
Projektowane przepisy zawierają m.in. zmiany w składaniu sprawozdań finansowych poprzez ujednolicenie ich formatu oraz wprowadzenie możliwości podpisu sprawozdań tylko przez jednego członka zarządu. ...
ZMIANY W SKŁADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nowe terminy dla sprawozdań finansowych

1 kwietnia 2020
Wojciech Skowyrko
Blog, Sprawozdanie finansowe
31 marca 2020 r. przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji. ...
Nowe terminy dla sprawozdań finansowych

Elektroniczne sprawozdania finansowe

4 stycznia 2019
Marzena Hełmecka
Blog, Sprawozdanie finansowe
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw od października 2018 roku sprawozdania finansowe muszą być przesyłane do KRS w formie elektronicznej. Sprawdziliśmy których podmiotów obowiązek ten dotyczy. ...
Elektroniczne sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2016. Bilans i rachunek zysków i strat.

9 listopada 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe
Od 2016 roku podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych są zobligowane do wprowadzenia zmian w dotychczasowym układzie bilansu oraz rachunku zysków i strat. ...
Sprawozdania finansowe za 2016. Bilans i rachunek zysków i strat.

Sprawozdania finansowe za 2016. Jednostki małe.

2 listopada 2016
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Sprawozdanie finansowe
Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dn. 23 lipca 2015 r. wprowadza szereg modyfikacji w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, które obligatoryjnie należy stosować od 2016. ...
Sprawozdania finansowe za 2016. Jednostki małe.