Aktualności

Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną?

7 grudnia 2017
Aktualności, Podatki, Prawo

Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną?

Ministerstwo Rozwoju planuje rozszerzenie programu zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na obszar całej Polski. Do tej pory na takie przywileje mogły liczyć jedynie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Aktualnie obszar objęty wsparciem inwestycyjnym obejmuje 25 tys. ha, co stanowi 0,08 powierzchni całego kraju.

Instrument pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców planujących dokonanie w Polsce inwestycji ma mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarczy całego kraju. Możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego będzie można w przyszłości uzyskać w każdej gminie. Nowe inwestycje będą obejmować utworzenie nowego zakładu produkcyjnego, jak również reinwestycje w istniejącym zakładzie.

Przedsiębiorstwa, które będą chciały skorzystać z ulg podatkowych, będą musiały spełniać kryteria ilościowe oraz jakościowe. Kryterium ilościowe stanowią określone nakłady inwestycyjne uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Natomiast kryterium jakościowe ma uwzględniać cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W ten sposób Ministerstwo Rozwoju chce zachęcić do inwestowania w całym kraju. Jak twierdzi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów, planowane zmiany będą „prawdziwym prorozwojowym przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski”. Decyzja o przyznaniu pomocy publicznej będzie wydawana na okres od 10 do 15 lat. Sama kalkulacja wielkości zwolnienia będzie powielała większość aktualnych zasad w SSE.

Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych będzie obowiązywała na podstawie wydanych już decyzji i zezwoleń do końca 2026 r. Na jej miejsce planowana jest nowa ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji dla nowych inwestorów. Dla jednostek prowadzących aktualnie działalność na terenach SSE aktualne warunki zezwolenia pozostaną bez zmian.

Według danych szacunkowych Ministerstwa Rozwoju jednolity obszar inwestycyjny skutkowały powstaniem ponad 158 tys. nowych miejsc pracy do 2027 roku. Projektowana ustawa, poprzez utworzenie jednolitego obszaru inwestycyjnego, ma na celu stymulowanie warunków do lokowania innowacyjnych przedsięwzięć oraz zwiększenia konkurencyjności.

Ministerstwo chce, aby nowe zasady udzielania wsparcia przedsiębiorców dla nowych inwestycji weszły w życie  z początkiem 2018 roku. Aktualnie projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych.

Źródło: https://www.miir.gov.pl/