Aktualności

Kolejna zmiana w Kodeksie pracy

8 sierpnia 2016
Aktualności, Kadry i płace, Prawo pracy

Kolejna zmiana w Kodeksie pracy

Początkiem sierpnia br. uległy zmianie przepisy Kodeksu pracy dotyczące zatrudniania kobiet.

Kolejna, tegoroczna, zmiana przepisów Kodeksu pracy to bezpośredni efekt wdrożenia dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.

Więcej na naszym blogu