Aktualności

Działalność B+R z nową ulgą podatkową.

18 listopada 2015
Aktualności, Podatki

Działalność B+R z nową ulgą podatkową.

1 stycznia 2016 roku tracą moc przepisy o uldze na nabycie nowych technologii. W ich miejsce wprowadzona zostanie ulga na działalność badawczo-rozwojową, definiowaną jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań. Czy nowe rozwiązanie zachęci przedsiębiorców do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć?