Publikacje

Proces liberalizacji dostępu do rynku kolejowego w Polsce dla przewoźników – wybrane zagadnienia

2 sierpnia 2018
Publikacje

Proces liberalizacji dostępu do rynku kolejowego w Polsce dla przewoźników – wybrane zagadnienia

Recenzowana publikacja naukowa, w której znalazł się rozdział Szymona Goździka poświęcony procesowi liberalizacji dostępu przewoźników do rynku kolejowego w Polsce z perspektywy prawnej.