Blog

MF zapowiada niższy podatek CIT od 2017 r.

29 lutego 2016
Krzysztof Bramorski
Blog, Podatki

MF zapowiada niższy podatek CIT od 2017 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Zgodnie z zamierzeniami już wkrótce większość podatników CIT zapłaci niższą daninę.

MF zapowiada niższy podatek CIT od 2017 r.

Obecnie wszyscy krajowi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obciążeni jednolitą stawką 19%. Projekt zmian zakłada, że od 2017 roku wprowadzona zostanie dodatkowo stawka 15%, do której będą uprawnieni podatnicy:

  • w pierwszym roku działalności,
  • spełniający definicję małego podatnika (tj. osiągający przychód w wysokości nie wyższej niż równowartość EUR 1.200.000,00 brutto).

Wyjątek będzie dotyczył podatników powstałych w ramach różnorodnych działań restrukturyzacyjnych. W stosunku do nich wprowadzono okres dwuletniej karencji, po której, o ile spełnią definicję małego podatnika, będą opodatkowywać dochód wg stawki obniżonej.

Ministerstwo szacuje, że z nowej stawki podatku skorzysta ok. 90% podatników CIT.  Zachowanie  większej części dochodu wypracowanego przez małe lub początkujące przedsiębiorstwa może, zdaniem rządowych ekspertów, w  istotny sposób wpłynąć na rozwój ich działalności i umacnianie pozycji rynkowej.

Obok preferencji podatkowych Ministerstwo planuje też uszczelnienie systemu fiskalnego. Zniknie m.in. popularna metoda optymalizacyjna polegająca na wnoszeniu aportów do spółek będących podatnikami CIT. Do tej pory przychodem podatnika była w takim wypadku jedynie nominalna wartość nabytych udziałów w spółce. Zgodnie z projektem, przychód do opodatkowania będzie obliczany wg wartości rynkowej przedmiotu aportu.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie stawek PIT.

Autorem wpisu jest Michał Walek, prawnik w Zespole Doradztwa Podatkowego BSO Prawo & Podatki.