Blog

Split payment. Podzielona płatność w VAT od 2018 r.

10 sierpnia 2017
Marzena Hełmecka
Blog, Podatki

Split payment. Podzielona płatność w VAT od 2018 r.

Określenie split payment, oznaczające podzieloną płatność, doskonale oddaje istotę nowego mechanizmu w rozliczeniach podatku VAT, który najprawdopodobniej od 1 stycznia 2018 r. będą mogli zastosować przedsiębiorcy w Polsce. Stanie się tak, o ile zostanie uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, będąca obecnie w przygotowaniu.

Dotychczas nabywca po otrzymaniu faktury VAT wpłacał na rachunek swojego kontrahenta kwotę zawierającą także podatek. Po zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności cała należność będzie rozdzielona – kwota netto trafi na rachunek bankowy, natomiast podatek na oddzielny rachunek VAT kontrahenta. Kwoty zgromadzone na takim rachunku będą mogły być wykorzystane wyłącznie do płatności podatku VAT w stosunku od innych kontrahentów lub zobowiązań VAT wobec organów podatkowych, choć projekt ustawy przewiduje również wyjątki od tej zasady. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie odbywało się przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu.

Jeżeli dany przedsiębiorca zdecyduje się na zastosowanie tego dobrowolnego mechanizmu, będzie mógł liczyć na kilka korzyści. Do takich osób nie będą miały zastosowania niektóre sankcje z ustawy o podatku od towarów i usług, jak również Ordynacji podatkowej. Zmniejszy to ryzyko obciążenia przedsiębiorcy dodatkowymi karami finansowymi związanymi z rozliczeniami podatkowymi.

Celem proponowanych zmian jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu VAT, jak również zapobieganie unikaniu płacenia tego podatku.

Zdaniem prawnika

Podatnicy VAT, którzy są zainteresowani skorzystaniem z mechanizmu płatności podzielonej powinni się do tego przygotować. Na rachunku bankowym będą musiały zostać wyodrębnione specjalne rachunki VAT (banki będą zobowiązane do otwarcia i prowadzenia subkonta bezpłatnie). Do omawianych zmian należy też dostosować system księgowy.

Szymon Goździk
prawnik