Blog

Spółka komandytowa jako nowy podatnik CIT – przykłady obciążeń podatkowych

8 stycznia 2021
Kordian Paradowski
Blog, Podatki
Pomimo wprowadzenia podwójnego opodatkowania dochodów spółki komandytowej paradoksalnie istnieje szansa, iż komandytariusze otrzymają podobną, a nawet większą kwotę zysku netto niż przed nowelizacją przepisów. ...
Spółka komandytowa jako nowy podatnik CIT – przykłady obciążeń podatkowych

NOWY SYSTEM E-FAKTUR

4 stycznia 2021
Marzena Hełmecka
Blog, Księgowość spółek, Podatki
Ministerstwo Finansów planuje w 2021 wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktury ustrukturyzowanej oraz utworzenie nowego systemu teleinformatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). ...
NOWY SYSTEM E-FAKTUR

NOWY REJESTR AKCJONARIUSZY OD 1 MARCA 2021 R.

18 grudnia 2020
Marzena Hełmecka
Blog
1 marca 2021 r. usunięte zostaną przepisy o wydawaniu dokumentów akcji oraz o prowadzeniu ksiąg akcyjnych. Co to oznacza dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych? ...
NOWY REJESTR AKCJONARIUSZY OD 1 MARCA 2021 R.

Przekształcenie jako ratunek dla spółek komandytowych?

14 grudnia 2020
Kordian Paradowski
Blog, Podatki
Alternatywa dla spółki komandytowej po 1 stycznia 2021 r.? Wskazujemy możliwe formy prowadzenia działalności. ...
Przekształcenie jako ratunek dla spółek komandytowych?

POLSKO-NIEMIECKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE OPODATKOWANIA PRACY ZDALNEJ PRACOWNIKÓW TRANSGRANICZNYCH

11 grudnia 2020
Marzena Hełmecka
Blog, Podatki
Porozumienie reguluje zasady opodatkowania dochodów osób wykonujących pracę zdalną dla niemieckiego pracodawcy z terenu Polski i odwrotnie. ...
POLSKO-NIEMIECKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE OPODATKOWANIA PRACY ZDALNEJ PRACOWNIKÓW TRANSGRANICZNYCH