SZKOLENIA

?>

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Proszę wypełnić wszystkie pola formularza

Akceptacja warunków udziału Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-maila najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy o przeprowadzenie szkolenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności BSO Group (https://bso-group.com/polityka-prywatnosci-bso-group/)