SZKOLENIA

?>

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Przetwarzanie danych osobowych dla uczestnictwa w szkoleniu (pole wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych oraz udostępnianie ich innym podmiotom, wyłącznie w celu realizacji szkolenia, w tym naboru na szkolenie, którego organizatorem jest BSO Outsourcing sp. z o.o. Państwa dane zostaną przekazane organizatorowi szkolenia. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności BSO Prawo & Podatki (http://bso-group.com/polityka-prywatnosci-bso-prawo-podatki/), w szczególności wiem jakie prawa przysługują mojej osobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Akceptacja warunków udziału (pole wymagane) Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-maila najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.